top of page
milialogowhite.png

Személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat

 

Látogatóink és érdeklődőink jogainak és szabadságainak védelme érdekében szeretnénk biztosítani, hogy a MILIA s.r.o. tiszteletben tartja a személyes adatok kezelésének elveit és szabályait.

I. Alapvető rendelkezések

szerinti személyes adatok kezelője. 4 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 7. pontja a természetes személyeknek a személyes adatok feldolgozása során történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, amely hatályon kívül helyezi a 95. irányelvet. /46/EK (Általános Adatvédelmi Szabályzat ) (a továbbiakban: "Rendelet") a  MILIA s.r.o., azonosító: 45 345 783, székhelye: Dunajský Klátov 120, 930 21 (a továbbiakban: "üzemeltető").

Az üzemeltető elérhetőségei: milia@milia.sk.

A rendelet értelmében a személyes adatok a következők: „személyes adat”: bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett) vonatkozó információ; azonosítható természetes személy az a személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható,
különösen egy azonosítóra, például névre, azonosító számra, helyadatokra, online azonosítóra való hivatkozással, vagy egy vagy több olyan elemre való hivatkozással, amelyek az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi azonosságára jellemzőek. személy.

Az üzemeltető nem köteles felelős személyt kijelölni a Rendelet szerint.

 

II. A feldolgozás jogszerűsége

Az Üzemeltető csak olyan személyes adatokat kezel, amelyek meghatározott célhoz szükségesek / pl. a szerződés feldolgozása és teljesítése/ alapján  Művészet. 6 pont 1 betű b) abban az esetben, ha „az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett szerződő fél, vagy az érintett kérelmére a szerződés megkötését megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges”.

Egyes esetekben a személyes adatok kezelésének jogszerűségét az Üzemeltető az érintett hozzájárulása alapján kezeli, ha „az érintett hozzájárult személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez”.   Az üzemeltető az érintettel szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségének minden esetben eleget tesz  hozzájárulása előtt, valamint tájékoztatja őt a Rendelet szerinti jogairól, úgymint: az érintett adathozzáférési joga, helyesbítéshez való joga, törléshez való jog, adatkezelés korlátozása. Az érintett nyilatkozatában mindig csak a helyes és naprakész információkat közöl.

Az Üzemeltető a megadott személyes adatokat csak a szükséges ideig kezeli. Az érintettel fennálló szerződéses jogviszony esetén a szerződés teljesítésének és a szerződésekből eredő igények érvényesítésének ideje.  Az érintett hozzájárulása esetén a cél teljesítésének ideje, illetve az érintett törlési jogának gyakorlása esetén. Az üzemeltető  ebben az esetben haladéktalanul törli az érintett személyes adatait.  A személyes adatok kezeléséhez szükséges idő letelte után az érintettek személyes adatait törlik, vagy megfelelő módon selejtezik, pl. aprítás.

Cookie-k

A felhasználók jobbítása és kényelme érdekében weboldalunk cookie-kat használ.

A cookie-k nyomokat hagyhatnak a számítógépen, amelyek – különösen egyedi azonosítókkal és a szerverektől kapott egyéb információkkal kombinálva – fájlok létrehozására és ezáltal a weboldalak működésére használhatók fel, amelyek alapján személyre szabják a felhasználói felületet.

Weboldalunk meglátogatásával lehetősége van arra, hogy a cookie-k használatát megválassza vagy letiltja, ill minden felhasználó beállíthatja a cookie-k használatának vagy blokkolásának szabályait az internetböngészőjében.

 

 

Elérhetőség:

bottom of page